o nas Doradztwo Oferta Referencje Kontakt

Biuro księgowe Cleartax w Krakowie

Pragniemy zaoferowac Państwu nasze usługi w zakresie prowadzenia pełnej obsługi finansowo-księgowej. Gwarantujemy profesjonalna obsługę oraz ograniczenie do minimum Państwa kontaktów z Urzędem Skarbowym i ZUS. Dzięki nam zmniejszy się ilość Państwa pracy biurowej, a także obniżą koszty działalności!

Zapraszamy do współpracy!
Dagmara Czyżowska-Porajska, Kleopatra Bečir-Fornalik
Usługi księgowe Kraków
Biuro księgowe Kraków rekomendacje

Prowadzenie ksiąg handlowych

W ramach usług biura księgowego Cleartax w Krakowie, ofertujemy Państwu prowadzenie ksiąg handlowych.
 
Do usług zaliczamy :
 
 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczej
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • rozliczanie operacji bankowych złotówkowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek od podatku dochodowego 
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumenów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej do Urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli
 • sporządzanie sprawozdań rocznych
 • doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym
 
 
Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowe:
 
 
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności,
 
 
Księgi handlowe – kogo dotyczą :
 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.
Księgi handlowe muszą również prowadzić:
spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.
 
Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.
Prawidłowo prowadzone księgi dają jednak pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg handlowych, rozpoczyna się już od 489 zł netto, ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.
 

© Copyright by Cleartax
Realizacja: NetVisage