o nas Doradztwo Oferta Referencje Kontakt

Biuro księgowe Cleartax w Krakowie

Pragniemy zaoferowac Państwu nasze usługi w zakresie prowadzenia pełnej obsługi finansowo-księgowej. Gwarantujemy profesjonalna obsługę oraz ograniczenie do minimum Państwa kontaktów z Urzędem Skarbowym i ZUS. Dzięki nam zmniejszy się ilość Państwa pracy biurowej, a także obniżą koszty działalności!

Zapraszamy do współpracy!
Dagmara Czyżowska-Porajska, Kleopatra Bečir-Fornalik
Usługi księgowe Kraków
Biuro księgowe Kraków rekomendacje

Rozliczanie na drukach VZM

W ramach usług biura księgowego Cleartax w Krakowie, ofertujemy Państwu pomoc w odzyskaniu części Vat przy zakupie niektórych materiałów budowlanych.

Zgodnie z ustawą, jeżeli budowałeś dom, remontowałeś:

Należy ci się zwrot części podatku VAT za zakupione materiały wg. ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) 
 
Oferujemy rozliczenie na drukach VZM. Rozliczeń można dokonywać przez cały rok. Możesz otrzymac zwrot podatku za np: umywalkę, okna, wannę, cement, styropian i wiele innych.  Cena za przygotowanie profesjonalnego wniosku wynosi 99,00 zł 0,90 zł za fakturę (jesli na fakturze jest więcej niż 10 pozycji to do kalkulacji brana jest wtedy opcja za pozycję = 0,10 zł).  
Profesjonalne przygotowanie wniosku przyspiesza weryfikację w Urzędzie Skarbowym, a co za tym idzie, zwrot pieniędzy. 
 
cena za usługę uwzglednia:
  • sprawdzeniu faktur pod względem formalnym i merytorycznym,
  • w przypadku braku PKWiU przy danej pozycji na fakturze, uzupełniam oznaczenie każdej wytypowanej do odliczenia pozycji symbolem PKWiU,  kojarzeniu faktur z korektami, 
  • ponumerowaniu faktur,
  • przekazani dodatkowej informacji dla Zleceniodawcy o kwocie limitu, oraz o kwocie możliwego wydatku w ramach przyznanego limitu.

Uprawnieni do otrzymania zwrotu 
 
Są osoby, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych. Przysługuje im zwrot części wydatków spowodowany wzrostem VAT na materiały budowlane z 7% na 22% i 23%. Uprawnionymi do otrzymania tego zwrotu są osoby fizyczne, które:
poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, 2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT wystawionymi od 1.05.2004 r.,
poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7% na 22 i po 01 stycznia 2011 na 23%%, nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,
posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

 
Jak wygląda usługa:
 
Etap 1
 przesłanie kopii faktur i niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną (skany w formacie pdf) lub  listownie. 
 
Etap 2
wstępna weryfikacja i wycena, 
 zapłata za rozliczenie na konto bankowe.
 
Etap 3
 rozliczenie.
 
Etap 4
 odesłanie gotowego kompletu drogą elektroniczną lub listową do zleceniodawcy,
(otrzymujecie Państwo gotowy komplet do złożenia w urzędzie).
 

© Copyright by Cleartax
Realizacja: NetVisage